Wat moet u weten over de aankoopmakelaar?

Een NVM aankoopmakelaar behartigt alleen úw belang

Bij de aankoop van een woning kan een aankoopmakelaar veel voor u betekenen. Een aankoopmakelaar werkt namelijk alleen voor u en nooit voor de verkopende partij. Hierdoor wordt altijd in uw belang onderhandeld. de-aankoper kan voor u veel geld besparen!

Maak snel kennis met de aankoopmakelaar van Utrecht!

Bent u op zoek naar een ervaren NVM aankoopmakelaar in Utrecht? de-aankoper heeft ruim 10 jaar ervaring, koopt jaarlijks circa 175 woningen aan en kent de Utrechtse woningmarkt.

Bel ons om uw wensen te bespreken!

Bel 030 21 203 54
NVM aankoopmakelaar Utrecht
aankoopmakelaar de-aankoper utrecht

Aankoopmakelaar of verkoopmakelaar?

Een aankoopmakelaar is gespecialiseerd in het (aan)kopen van huizen. Een verkoopmakelaar regelt de verkoop, maar ook de aankoop van huizen. Voor u als koper is het grootste voordeel van een aankoopmakelaar dat hij alleen voor kopers onderhandelt en daardoor onafhankelijk is.

De NVM ziet er streng op toe dat de aangesloten makelaars ethisch handelen. Traditionele makelaars (die huizen kopen én verkopen) moeten natuurlijk ook onafhankelijk zijn. Toch raden wij u aan ook zelf kritisch te zijn en een professionele NVM aankoopmakelaar in te huren om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen.

De situatie is vergelijkbaar met twee mensen die een juridisch geschil hebben. Elke partij neemt dan een eigen advocaat in de arm. Met een makelaar is het net zo. Hij kan maar één van de twee partijen vertegenwoordigen. Een traditionele makelaar kan dan wel van rol wisselen: de ene keer de kopende partij vertegenwoordigen en de andere keer de verkopende partij. Maar hij mag dus nooit beide rollen vervullen bij hetzelfde huis.

Waar moet u op letten bij een aankoopmakelaar?

De 10 meest gestelde vragen over de aankoopmakelaar

Deskundigheid, ervaring en marktkennis maken dat de aankoopmakelaar duizenden euro’s, tijd en problemen voor u kan besparen. De kosten van een aankoopmakelaar verdient u terug in:

  • lagere koopprijs dan uzelf zou kunnen realiseren
  • inzicht in de waarde van de woning
  • tijdwinst door deskundige afwikkeling van alle zaken
  • essentiële informatie over de woning, zoals: erfdienstbaarheden, vereniging van eigenaars, bouwkundige staat (is het nodig dat er bouwkundig wordt gekeurd, onder welke voorwaarden en met welke omschrijving), bestemmingsplan e.d.
  • een strategische onderhandeling: op het juiste moment in de onderhandelingen de voorwaarden van de koop, overname roerende zaken, transportdatum etc. naar voren brengen

In overleg met uw aankoopmakelaar is het zeker mogelijk. Heeft u een huis gevonden? Neem dan zo snel mogelijk contact op. De aankoopmakelaar zal dan de woning gaan opnemen en u informeren over de belangrijke aspecten en persoonlijk advies geven. Vanaf dat moment kan de aankoopmakelaar de aankoop opstarten en u hierin begeleiden.

Als er uiteindelijk geen koopovereenkomst is gesloten, hoeft u in principe niets af te rekenen. Overleg van te voren met uw aankoopmakelaar over het tijdstip van betaling. De meeste makelaars verreken de courtage op de datum dat de koopakte is getekend en u de nieuwe eigenaar van de woning wordt. De werkelijk gemaakte kosten, zoals een bouwkundige keuring, worden uiteraard wel in rekening gebracht.

Nee, u kunt de kosten van een aankoopmakelaar niet meefinancieren. Het maximale leenbedrag is per 1 januari 2018 verlaagd naar 100 procent van de marktwaarde van de woning. Het is wel mogelijk om de kosten voor het afsluiten van een hypotheek af te trekken. Kosten die hieronder vallen zijn bemiddelingskosten voor het krijgen van een hypotheek, taxatiekosten, notariskosten en kosten voor de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie.

Nee, de aankoopmakelaar mag de woning niet taxeren. De taxatie voor de financiering dient te geschieden door een makelaar/taxateur die onafhankelijk is. Uw aankoopmakelaar kan wel de taxatie voor u regelen.

Ja, dat is mogelijk. Bij iedere woning die te koop wordt aangeboden kan een aankoopmakelaar voor u bemiddelen. Ook als het huis niet bij een NVM-makelaar te koop staat.

U kunt de eerste bezichtiging uiteraard zonder de aankoopmakelaar doen. De eerste indruk is belangrijk!

Voldoet het huis aan uw wensen? Dan belt u met een NVM-aankoopmakelaar om een afspraak te maken voor een tweede bezichtiging. U bezichtigt bij een tweede keer het pand dan samen met uw aankoopmakelaar en met de verkopend makelaar. Vervolgens bespreekt uw aankoopmakelaar alles met betrekking tot het pand met u en bepaalt u gezamenlijk het te volgen traject.

De makelaar die de woning in de verkoop heeft, behartigt de belangen van de verkoper. Hij of zij mag u dus niet helpen bij het te volgen onderhandelingstraject.

U doet er goed aan om zelf een aankoopmakelaar in te schakelen. Uw aankoopmakelaar is een deskundige, heeft kennis van de plaatselijke markt en het belangrijkste: hij behartigt úw belangen. Ook heeft de-aankoper al ruim 10 jaar ervaring met het aankopen van huizen.

Ondanks de informatieplicht van de verkopende partij, heeft de koper ook een onderzoeksplicht. Uw aankoopmakelaar kan u daar nader over informeren.

Een aankoopmakelaar is over het algemeen geen hypotheekadviseur. Wel kan hij voor u een afspraak maken bij een hypotheekadviseur.

Op de dag van de overdracht (transport bij de notaris) zal uw aankoopmakelaar regelen dat u samen uw nieuwe huis kunt inspecteren.

Komen er tijdens de inspectie gebreken naar voren? Dan zal de aankoopmakelaar actie ondernemen voordat de akte wordt getekend bij de notaris. Meestal worden tijdens deze inspectie ook de meterstanden voor gas, licht en water opgenomen.

Ook als er problemen zijn na het ontvangen van de sleutel kunt u terecht bij uw aankoopmakelaar. Indien nodig zal hij of zij contact opnemen met de verkoper (via de verkopend makelaar) en de problemen voor u proberen op te lossen.

Al een huis op het oog?

Bij de aankoop van een woning is het belangrijk dat u snel handelt.
Neem direct contact met ons op om de beste aanpak te bespreken.

Bel 030 21 203 54
Contact