Mondelinge overeenkomst maar toch verkocht aan iemand anders! Mag dat eigenlijk wel?

de-aankoper tips koopovereenkomst

Mondelinge overeenkomst maar toch verkocht aan iemand anders! Mag dat eigenlijk wel?

Er komen geregeld vragen binnen over wanneer koper en verkoper samen een overeenkomst hebben. Stel: je hebt je droomhuis gevonden en de verkoper heeft mondeling ingestemd met jouw bod. Betekent dit dat je daadwerkelijk koper bent? Deze vragen moeten we ontkennend beantwoorden: nee, op dat moment ben je niet de daadwerkelijke koper.

Er is op dat moment namelijk nog niets schriftelijk vastgelegd. De mondelinge overeenkomst, zoals we deze uit het verleden kennen, geldt al enige tijd niet meer voor particuliere kopers die een woning aankopen. Dit is door de wet bepaald om de koper te beschermen voor overhaaste en/of ondoordachte beslissingen. Daarnaast kwam het veelal voor dat onduidelijk was of en zo ja wanneer een overeenkomst nu eigenlijk tot stand gekomen was en wat van deze gemaakte afspraken de precieze inhoud was. Dit kon veel discussie opleveren. Er is daarom vastgesteld dat een schriftelijkheidsvereiste meer duidelijkheid geeft over het tot stand komen van de overeenkomst en de inhoud ervan. Vandaar dat er altijd aan een schriftelijkheidsvereiste moet worden voldaan.

Wanneer kun je jezelf wel koper noemen?

Zodra de koopovereenkomst getekend is door zowel koper als verkoper kun je jezelf koper noemen. Overigens heeft de koper na ontvangst van (een kopie van) de ondertekende koopovereenkomst drie dagen bedenktijd om eventuele overhaaste beslissing terug te draaien.

Dit betekent dat partijen nog niet aan elkaar gebonden zijn tussen het moment van mondelinge overeenstemming en het schriftelijk vastleggen en ondertekenen van de koopovereenkomst. Kom je in de tussentijd dus een geschiktere woning tegen, dan kan je besluiten af te zien van de (mondelinge) overeenkomst van de eerdere woning.

Maar ook voor de verkoper geldt dus dat deze zich tot aan de ondertekening van de schriftelijke overeenkomst kan terugtrekken. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat de koper een beter bod van een andere partij wil aannemen en het huis aan deze partij wil verkopen.

Het is daarom voor zowel koper als verkoper van belang een akkoord over prijs en allerlei andere belangrijke punten schriftelijk vast te leggen. Pas na het opdrogen van de inkt van de handtekening en het verstrijken van de bedenktijd is het moment daar om elkaar te feliciteren met de aan- en verkoop van een nieuwe woning.

Meer weten?

Neem via deze link contact op met de-aankoper of bel 030 21 203 54

Bron: NVM.nl

Al een huis op het oog?

Bij de aankoop van een woning is het belangrijk dat u snel handelt.
Neem direct contact met ons op om de beste aanpak te bespreken.

Bel 030 21 203 54
Contact
2018-09-04T14:30:43+02:00